تشریفات مجالس

06شهریور 1396
تشریفات مجالس

تشریفات مجالس تشریفات مجالس خدمات مجالس شامل: ۱-تشریفات کلیه مجالس های شما ۲-معرفی ده ها مورد باغ تالار ۳-شام عروسی ۴-انواع فینگر فود و نوشیدنی ۵-گل آرایی مراسم ۶-دیزاین و شمع آرایی سالن ۷-حریر آرایی (طاق رومی -طاق نصرت-شاه نشین) vip ۸-سفره عقد ۹-موزیک بند کامل و دیجی ۱۰-ماشین عروس و دسته گل عروس ۱۱-فیلم […]